• Home
  • Tentang Kami
  • Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

  1. Memastikan pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara maksimum dan berkualiti demi mempertingkatkan kecemerlangan akademik.
  2. Berusaha dan bertekad untuk mencapai kecemerlangan dalam apa jua kegiatan ko-kurikulum.
  3. Prihatin terhadap masalah murid-murid serta persekitaran sekolah.
  4. Berusaha menjalinkan hubungan erat di antara sekolah dengan masyarakat.
  5. Memastikan pihak sekolah bertindak sebagai agen maklumat dan peka kepada keperluan dan perkembangan semasa.
  6. Bersedia menerima cadangan, kritikan serta teguran yang membina demi untuk mempertingkatkan prestasi perkhidmatan.