• Home
  • Tentang Kami
  • Fakta & Angka

FAKTA & ANGKA

LOKASI : (LUAR BANDAR)
Terletak di Jalan Tan Sri Ikhwan Zaini,   
94300 Kota Samarahan.

KELUASAN : 2.237 Hektar (5.6 ekar)
GRED SEKOLAH: B (Luar Bandar)

KOD SEKOLAH : YCA8101
TELEFON : 082-895537 
FAKS : 082-895905
EMEL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HAKMILIK : 
Dimiliki oleh Majlis Islam Sarawak

SUMBER TENAGA MANUSIA : 
Disediakan oleh KPM

 

PUNCA KUASA :

  • Akta Pendidikan 1996
  • Pekeliling Ikhtisas
  • Pekeliling Kakitangan Perkhidmatan Awam (PKPA)
  • Perintah Am
  • Arahan Perbendaharaan
  • Surat Siaran KPM, JPN dan PPD